"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường - khánh thành tượng đài đc Phạm Văn Sáng