"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Quyết định thu chi quỹ CĐ 2015-2016