"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Lễ kỉ niệm ngay QĐND VN 22-12-2015