"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Dự án "Tấm Cám" trong đời sống của người Việt