"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Họp HĐSP tháng 10 - NH 2018-2019

 

Họp HĐSP vào lúc 13h30 ngày 4/10/2018 - Thành phần toàn thể CB, GV, CNV  nhà trường.

Và họp tổ vào lúc 15h00