"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Họp HĐSP và Hội nghị CBCC NH 2018-2019

 

Họp HĐSP vào lúc 13h30 thứ 5 ngày 18/10/2018

 

Hội nghị CBCC NH 2018-2019 vào lúc 13h30 thứ 7 ngày 20/10/2018