"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Ngoài giờ lên lớp tháng 2/2019

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2019 trường THPT Phạm Văn Sáng tổ chức tiết ngoài giờ lên lớp với chủ đề Thanh niên với lý tưởng Cách mạng.

 

Với ý nghĩa cho các em học sinh hiểu rõ lí tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay, không thể tách rời với lí tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Biết vận dụng lí tưởng cách mạng vào học tập, rèn luyện và gắn với cuộc sống để xây dựng kế hoạch, hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện lí tưởng đó. Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện lí tưởng cao đẹp của thanh niên.

Một số hình ảnh trong tiết ngoài giờ lên lớp:

 

Ảnh: Thầy Quốc