"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt động ngoại khóa tiếng anh "Rung chuông vàng".

Sáng thứ 2 ngày 8/4/2019 Trường THPT Phạm Văn Sáng kết hợp cùng trung tâm anh ngữ IALC tổ chức hoạt động ngoại khóa tiếng anh "Rung chuông vàng" cho các em học sinh ở các khối lớp.

Ảnh: Thầy Nam