"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

- Hoạt động hè năm 2019 và tham gia chiến dịch hoa phượng đỏ lần thứ XIV