"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Tiết mục văn nghệ của trường trong Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019