"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Đăng kí nhập học và tựu trường năm học 2020 - 2021

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:        /TB-THPT.PVS                                      Hóc Môn, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

 

V/v đăng kí nhập học và tựu trường năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ công văn số 2509/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/8/2020 về một số quy định về tuyển dụng lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021;

 Căn cứ vào điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo công bố;

 Trường THPT Phạm Văn Sáng thông báo đến quý PHHS và học sinh việc nhập học năm học 2020 – 2021 như sau :

 

         I.        VỀ ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10:

 1. Điểm chuẩn:

 Điểm chuẩn (đã nhân hệ số) đối với từng nguyện vọng như sau:

 - Nguyện vọng 1: 25.

 - Nguyện vọng 2: 25.5

 - Nguyện vọng 3: 25.5

 2. Thời gian phát và nhận hồ sơ:

 -     Phát hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 từ 13g30 đến 16g00 ngày 12/8/2020 từ 7g30 đến 11g00 các buổi sáng ngày 13, 14/8/2020.

 -     Để việc nhận hồ sơ nhanh chóng và chính xác, trường phân chia thời gian nhận hồ sơ như sau :

 

Thời gian

STT trúng tuyển

Nơi nhận hồ sơ

Ghi chú

Thứ 2 (17/8/2020)

7g30 đến 11g00

1

đến

30

Bàn 1

29

31

đến

60

Bàn 2

29

61

đến

90

Bàn 3

29

91

đến

120

Bàn 4

29

Thứ 3 (18/8/2020)

7g30 đến 11g00

121

đến

150

Bàn 1

29

151

đến

180

Bàn 2

29

181

đến

210

Bàn 3

29

211

đến

240

Bàn 4

29

Thứ 4 (19/8/2020)

7g30 đến 11g00

241

đến

270

Bàn 1

29

271

đến

300

Bàn 2

29

301

đến

330

Bàn 3

29

331

đến

360

Bàn 4

29

Thứ 5 (20/8/2020)

7g30 đến 11g00

361

đến

390

Bàn 1

29

391

đến

420

Bàn 2

29

421

đến

450

Bàn 3

29

451

đến

480

Bàn 4

29

Thứ 6 (21/8/2020)

7g30 đến 11g00

481

đến

510

Bàn 1

29

511

đến

540

Bàn 2

29

541

đến

570

Bàn 3

29

571

đến

600

Bàn 4

29

Thứ 7 (22/8/2020)

7g30 đến 11g00

601

đến

630

Bàn 1

29

631

đến

660

Bàn 2

29

661

đến

675

Bàn 3

14

 

 

3. Hồ sơ nhập học gồm :

 1.         Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT.

 2.         Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng.Học bạ THCS (Bản chính).

 3.         Học bạ cấp trung học cơ sở (Bản chính).

 4.         Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (Bản chính).

 5.         Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

 6.         Bản sao giấy khai sinh (Hợp lệ).

 7.         Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 8.         Bản photo hộ khẩu hoặc KT3 hoặc giấy tạm trú (Không cần công chứng).

 9.         Lý lịch học sinh.

 10.    Phiếu đăng kí chọn lớp.

 Lưu ý: Tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả tuyển sinh. Trường THPT Phạm Văn Sáng không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên và trường chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

 

II.         CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý :

 -        28/8/2020 - 31/8/2020: Công bố danh sách xếp lớp.

 -        01/9/2020: Học sinh tập trung sinh hoạt đầu năm.

 -        05/9/2020: Lễ khai giảng.

 Lưu ý:

 - Học sinh xem bảng thông báo để biết sơ đồ phòng thu hồ sơ và quy định của trường về đồng phục, nội quy học sinh …

 - Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kính đề nghị quý PH và HS khi vào trường đeo khẩu trang, khử khuẩn và khai báo y tế./.

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (đã ký)

 

                                                                  Lê Thị Thanh Thủy