"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

V/v cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ cho học sinh Lớp 12 - Năm học 2019 – 2020