"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Đại hội cha mẹ học sinh NH 2020-2021

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020, trường THPT Phạm Văn Sáng đã tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2020-2021.

 Đại hội cha mẹ học sinh nhằm tạo sự liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh thông qua đại hội nhà trường thảo luận cùng phụ huynh để giúp các em giải quyết các vấn đề trong học tập, hạnh kiểm, tất cả các sinh hoạt trong lớp nhằm giúp các em học tốt góp phần hoàn thiện về nhân cách và tri thức.