"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hội nghị CBCC, VC, người lao động NH 2020-2021

Được sự chỉ đạo và nhất trí của Chi bộ Nhà trường, ngày 3 tháng 10 năm 2020 Lãnh đạo và BCH Công Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021.

 Để nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020; đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới qua việc xây dựng, thảo luận, thống nhất các nội dung và biện pháp thực hiện với tinh thần phát huy dân chủ trong toàn thể CB-GV-NV tại đơn vị. Năm học 2020 - 2021năm học thứ nhất triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến tham dự Hội nghị hôm nay, chúng ta hân hạnh chào đón và trân trọng giới thiệu:

 - Về phía Công đoàn Ngành GD TP: đ/c Kiều Nguyệt Hồng Liên- UV.BCH – Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn GD TP

 - Về phía Nhà trường: trân trọng giới thiệu:

1.      Cô Lê Thị Thanh Thủy                    BT Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường.

2.      Thầy Nguyễn  Đức  Sơn                  PHT.

3.      Thầy Nguyễn Bửu Quốc                  PHT.

Cùng toàn thể CB – GV – NV trường THPT Phạm Văn Sáng  tham dự Hội nghị hôm nay.

 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và bốn chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2025/2030  nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

         Thực hiện theo hướng dẫn số 3094/GDĐT-CĐGD ngày 24/9/2020 của Sở GD&ĐT TPHCM, Công đoàn Ngành GD TPHCM v/v hướng dẫn tổ chức  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2020-2021.

         Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

Đ/c Kiều Nguyệt Hồng Liên- UV.BCH – Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn GD TP phát biểu trong buổi hội nghị

 

Công đoàn PVS