"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh hoạt chuyên môn

CHUYÊN ĐỀ GIỚI TRẺ VÀ NHỮNG CẠM BẪY

Sáng thứ 2, ngày 06/05/2019 trong giờ chào cờ đầu tuần, tổ Tư vấn tâm lý học đường trường THPT Phạm văn Sáng tổ chức chuyên đề Giới trẻ và những cạm bẫy.

Chuyên đề “Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”

Ngày 28/3/2019 tổ GDCD đã tổ chức chuyên đề “Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai” do cô Nguyễn Thị Ngọc và Huỳnh Thị Tuyết Vân thực hiện tại lớp học

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Nhằm để giáo dục cho các em học sinh về tình yêu quê hương đất nước, có những nhận thức, hành vi,hành động đúng  đắn về chủ quyền Biển đảo Việt Nam – đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa – Trường

Lớp học về phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016 - 2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường vô cùng quan trọng vì đây là hoạt động góp phần vào việc giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho