"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt động khác

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI MÌNH

 “Đừng để người khác điều khiển cuộc đời mình” đó là chủ đề giáo dục kỹ năng sống mà thầy Trần Văn Lan, giáo viên tâm lý học đường trường THPT Phạm Văn Sáng đã báo cáo cho gần một ngàn tám trăm học sinh vào sáng thứ 2, ngày 29 tháng 6 năm 2020.