"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

K12

Quy chế tuyển sinh ,..... 2018

Quy chế tuyển sinh 2018

Danh mục các trường mới cập nhật

Danh mục trường (3/4/2018)

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG, KV ƯU TIÊN,... 2018

DANH MỤC TRƯỜNG THPT DANH MỤC TỈNH, HUYỆN, XÃ,... DANH MỤC KHU VỰC ƯU TIÊN

Nội dung cần nhớ khi ôn tập Sinh, Hóa học thi THPT quốc gia

Nội dung cần nhớ khi ôn tập Sinh, Hóa học thi THPT quốc gia

Thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển như thế nào

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu có nguyện vọng, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) một lần trong thời gian quy định và chỉ được

Quy chế

  - Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp   - Thông tư ban hành quy chế thi