"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Trường

GIỚI THIỆU – TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG

Trường THPT Phạm Văn Sáng được thành lập theo quyết định số 2745/QĐ-UBND vào ngày 26 tháng 5 năm 2012.