"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Ban Giám Hiệu

CÔ: LÊ THỊ THANH THỦY

CHỨC VỤ: BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG