"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Công Đoàn

Công đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng

Với đặc thù là một trường mới thành lập trong năm học 2012-2013. Được sự quan tâm của Công đoàn nghành TP HCM, công đoàn cơ sở trường THPT Phạm Văn Sáng được thành lập năm 15- 10- 2012.