"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Cơ Sở Vật Chất

 GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường THPT Phạm Văn Sáng được thành lập theo quyết định số  2745/QĐ-UBND vào ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.