"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

CĐ dạy học theo hướng NCBH “Ứng dụng của tích phân vào bài toán thực tế”

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, tổ Toán tổ chức tiết dạy chuyên đề “DẠY HỌC THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

Chuyên đề "Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng của nó"

Cô Trần Thị Hoàng Hoa đã thực hiện dạy chuyên đề “Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng của nó”  vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 với sự tham dự tất cả thành

Chuyên đề: Giới thiệu các bài toán lãi suất trong thực tế

Ngày 27 tháng 11 năm 2018 tổ Toán thực hiện tiết dạy  theo hướng nghiên cứu bài học khối 12 hk1 năm 2018 – 2019.

Sinh hoạt chuyên đề tổ Toán NH 2017-2018

 CHỦ ĐỀ: NHỮNG CÂU CHUYỆN VUI VỀ NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON.  Nhóm kịch: học sinh lớp 12A1.