"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

Dạy học STEM-Xe Phản Lực

Vào tiết 5 sáng ngày 23/1/2019. Lớp 10C8 cùng giáo viên Nguyễn Quốc Thuận đã tổ chức buổi báo cáo  tiết học sáng tạo "STEM-Xe Phản Lực" tại Nhà Thi Đấu TDTT của ...

Chuyên đề NCBH Khối 10 " Các Định Luật Chất Khí"

Vào tiết 5, sáng thứ Tư Ngày 03/4/2019, Tổ Vật Lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề NCBH  Khối 10 " Các Định Luật Chất Khí" do Thầy Bùi Quang Minh giảng dạy tại lớp 10C7.