"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

Stem Hóa và Ngày Hội khoa học

Ngày 23/03/2019 tổ Hóa học đã tổ chức gian các sản phẩm xà phòng, dầu dừa và cơm rượu.