"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt Động Khác

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TỔ HÓA

Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, đoàn kết vì tập thể  từng cá nhân giáo viên  trong tổ hóa đã chung tay góp sức, góp ý  xây dựng  cho Thầy ChâuV ăn Sơn  phụ trách tổ chức thành công cuộc thi

Hoạt động câu lạc bộ hóa học

Câu lạc bộ hóa học hoạt động định kì mỗi tuần một lần vào chiều thứ 7 từ 13h đến 15h.  

NGOẠI KHÓA TỔ HÓA NH 2017-2018

  Ngày 23/01/2018 tổ Hóa trường THPT Phạm Văn Sáng đã tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh khối lớp 12 tham quan Nhà Máy Nước Tân Hiệp nhằm giúp cho các em