"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

Tiết học ngoài lớp học

7h ngày 20/1/2019 tổ Văn và tổ Sử thực hiện kế hoạch tiết học ngoài lớp học của tổ đề ra, tạo điều kiện cho học sinh được tham quan và học tập tại một địa

NGÀY HỘI KHOA HỌC TỔ VĂN

Hưởng ứng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, và thực hiện ngày Hội khoa học trường Phạm Văn Sáng. Chiều ngày 23/3/ 2019 tổ Văn tổ chức ngày Hội khoa học cho

Tổ ngữ văn đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy theo phát triển năng lực học sinh

           I. Đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lức học sinh.            Tổ ngữ văn trường THPT Phạm Văn Sáng tích cực thực hiện cuộc vận động của ngành về đẩy mạnh đổi mới  phương pháp dạy học

BUỔI RA MẮT CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC ĐỒNG DAO

Vào 13h 30, ngày 15 tháng 10 năm 2016, tại phòng số 37 (lớp 10C6), Trường THPT Phạm Văn Sáng đã diễn ra buổi ra mắt CLB Văn học Đồng Dao.