"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

Tìm hiểu về văn hóa cung đình Huế, văn hóa Sài Gòn xưa

Trong tháng 3 và tháng 4 năm học 2018-2019, nhằm tạo không khí vui tươi trong học tập và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của các em học sinh tổ Lịch sử đã cho các em

Tham quan học tập tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giòng - Tổ Sử

Nhằm phát huy năng lực tự học, tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập cho HS; Giúp cho các em có những kiến thức thực tế về lịch sử địa phương, giúp