"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Hoạt Động Khác

CUỘC THI “NGÀY HỘI TIẾNG ANH”

Đến hẹn lại lên, vào ngày 9/12/2019, trung tâm anh ngữ IALC cùng với các thầy cô tổ tiếng Anh của trường THPT Phạm Văn Sáng đã tổ chức 1 cuộc thi Anh ngữ dành cho