"Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để hoàn thiện mình"

Sinh Hoạt Chuyên Môn

Ngày hội khoa học “Trải nghiệm với bộ môn tin học”

Tin học là một môn học mang tính Khoa học và Ứng dụng điển hình. Để giúp học sinh hứng thú, phát huy tính tích cực và sáng tạo của mình với môn tin học.

Chuyền đề "Chuyên đề hướng dẫn học sinh soạn bài với Activespire”

Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tổ Tin học đã tổ chức tiết dạy chuyên đề do cô Võ Băng Quân thực hiện với nội dung “Chuyên đề hướng dẫn học sinh soạn bài với Activespire”.

Bộ môn Công nghệ

Giáo dục công nghệ phổ thông chuẩn bị cho học sinh học tập và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường và xã hội;

Chuyên đề "vận dụng triệt để tính năng của thiết bị activote dùng cho bảng tương tác"

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống.